วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การแบ่งกลุ่มสำหรับกิจกรรม “Walk Rally”


                การแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรม “Walk Rally” นั้น ถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถสร้างเสริมให้เกิดความสามัคคี ในหมู่ คณะได้ เช่น การจัดกลุ่มบุคคลที่ไม่รู้จักกัน ให้มาอยู่รวมกัน เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือ “ความยุติธรรม” ในการแบ่งกลุ่ม เช่น จำนวน ผู้ชาย,ผู้หญิง ในแต่ละกลุ่มควรที่จะเท่ากัน ซึ่งจะมีผลต่อการทำคะแนนในการทำกิจกรรมได้ จริงอยู่ผู้จัดอาจไม่ได้ให้ ความสำคัญกับคะแนนในการตัดสิน แต่ผู้เล่นจะถือว่าคะแนนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเราได้จูงใจในตอนแรก กิจกรรมในการแบ่งกลุ่มนั้น มีหลายวิธี แต่ไม่ควรแจ้งกับผู้เล่นว่าจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ กิจกรรม เพราะผู้เล่นจะมีการตกลง นัดแนะกันเอง เพื่อให้อยู่รวมกับกลุ่มเพื่อนสนิท ซึ่งจะขัดกับ วัตถุประสงค์ในการทำงานเป็นทีมได้ ฉะนั้นจึงควรใช้กิจกรรมนันทนาการ ที่มีอยู่ มาใช้แทนเพื่อให้ผู้เล่นไม่สามารถล่วงรู้ถึงขั้นตอนการแบ่งกลุ่มดังกล่าว เช่น “หอยเปลี่ยนฝา” , “รวมเงิน” , “เรียนเสียงสัตว์” , “การนับเลขตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการ” เป็นต้น จะเห็นว่าวิธีการในการแบ่งกลุ่มมีหลายวิธี ขึ้นอยู่ว่าผู้จัดจะเลือกใช้วิธีการใดให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม “Walk Rally”

หากเป็นบริเวณกลางแจ้ง ไม่ควรจัดให้มีเวลานานเกินไป เพราะจะทำให้ผู้เล่นเกิดความเหนื่อยล้าได้ หรือหากมีเวลาสั้นเกินไปก็ อาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่วนใหญ่นิยมใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง สำหรับช่วงเวลาในการจัดนั้น ควรจัดในช่วงเวลาที่มีแสงแดดอ่อนเพื่อไม่ให้ ผู้เล่นเกิดความเครียดมากนัก
การกำหนดเวลาในการทำดำเนินกิจกรรมนั้น จะแบ่งเวลาออกเป็น 5 ช่วง คือ
1) เวลาในการอธิบายกิจกรรม “Walk Rally” ทั้งหมด เช่น วิธีเล่น , แผนที่ , กติกา
2) เวลาในการจัดกลุ่มเข้าฐาน (เริ่มต้น) …..………(ประมาณ 10 นาที)
3) เวลาในการอธิบายกิจกรรมภายในฐาน ………..(ประมาณ 3 นาที)
4) เวลาในการดำเนินกิจกรรมภายในฐาน ………..(ประมาณ 10 นาที)
5) เวลาเปลี่ยนฐาน / เข้าฐานต่อไป ……………….(ประมาณ 2 นาที)
จึงต้องมีการกำหนดผู้ควบคุมเวลา และให้สัญญาณ เพื่อความเรียบร้อยในการดำเนินการต่อไป

เกมส์กิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมสันทนาการ
ปิ๊ง!!!
วิธีเล่น ให้ทุกคนนึกถึงอวัยวะที่ตนเองชอบของตนเอง แล้วให้วิ่งไปแตะอวัยวะของคนอื่น พร้อมพูดว่า “ปิ๊ง…(อวัยวะนั้น)…” แล้วแนะนำตนเองพร้อมทั้งถามชื่อคนที่ไปปิ๊งด้วย ให้ได้มากที่สุดในเวลาจำกัด
ค้นหาผู้นำ
วิธีเล่น ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นคนหนึ่ง (A) ออกไปนอกวง ส่วนผู้เล่นที่อยู่ในวง ให้แต่งตั้งใครขึ้นมาหนึ่งคน (B) เป็นผู้นำ แล้วเริ่มปรบมือจนกระทั่งผู้เล่นคนที่ออกไปข้างนอก (A) กลับเข้ามา ให้ผู้ที่ถูกแต่งตั้ง (B) เป็นผู้นำเริ่มเปลี่ยนท่าทาง เช่น เปลี่ยนจากปรบมือ เป็นแคะหู หรือเกาคาง นั่งลงจาม ฯลฯ แล้วผู้เล่นคนอื่นๆ ก็ทำตามโดยผู้เช่นที่ออกไปนอกวงนั้น (A) จะต้องหาให้พบว่าใครเป็นผู้นำ เมื่อผู้นำถูกจับได้ ผู้นำคนนั้นจะต้องออกไปข้างนอก แล้วแต่งตั้งผู้นำในกลุ่มคนใหม่แทน

บก-น้ำ-อากาศ
วิธีเล่น ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม แล้วร้องว่า บก น้ำ อากาศ ถ้าคนนำชี้ใครแล้ว บอกว่า “บก” ให้พูดชื่อสัตว์บกขึ้นมา 1 ชนิด “น้ำ” ให้พูดชื่อสัตว์น้ำมา 1 ชนิด “อากาศ” ให้พูดชื่อสัตว์ปีกมา 1 ชนิด ใครช้าหรือผิดให้ขึ้นไปนำเกมส์
รวมเงิน
วิธีเล่น ให้กำหนด ชายมีค่า 1 บาท หญิงมีค่า 5 บาท ให้ผู้นำบอกจำนวนเงิน เช่น 8 บาท ก็ให้ผู้เล่นรวมกันให้ได้เงินตามที่สั่ง เมื่อผู้เล่นสั่งหยุดใครที่ยังไม่มี หรือรวมเงินผิดจากคำสั่ง ให้นำมาลงโทษ
ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
วิธีเล่น ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม แล้วพูดว่า “ปลาใหญ่ปลาเล็ก” พร้อมกับปรบมือ ถ้าคนนำไปยืนตรงแล้วมือกับคำพูดตรงกัน ก็ให้ทำตามคนนำ เช่น คนนำทำมือใหญ่ คนเล่นพูดปลาใหญ่ทำมือใหญ่ มือกับคำพูดตรงข้ามกัน ก็ให้ทำตรงข้ามคนนำ เช่น คนนำทำมือเล็กพูดว่าปลาใหญ่ คนเล่นต้องพูดว่าปลาใหญ่แต่ต้องทำมือใหญ่

ฝึกทหาร
วิธีเล่น ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม เมื่อผู้นำสั่งว่า “ตรง” ให้ยืนตรง “วันทยาหัตถ์” ให้ทำวันทยาหัตถ์ “ยิง” ให้คุกเข่าซ้ายลง ตั้งท่ายิง “ตะลุมบอน” ให้ทุกคนวิ่งไปยืนฝั่งคนข้าม โดยคนข้างซ้าย-ขวา ต้องเป็นคนเดิม * อาจเพิ่มเติมคำสั่งลงไปให้มากกว่านี้ก็ได้ *
ส่งของตามเพลง
วิธีเล่น ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ให้ส่งต่างๆ ที่เตรียมมา โดยร้องเพลงอะไรก็ได้ เมื่อผู้นำสั่งให้หยุด หากว่าของสิ่งนั้นอยู่ที่ใคร ให้คนข้างๆ นำสิ่งของนั้น ทำกับคนที่มีสิ่งของนั้นอยู่ เช่น เอาแป้งทาหน้า , ทาลิปสติก

เลขนรก
วิธีเล่น ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม โดยยืนเบียดกันไว้ แล้วเอามือเท้าสะเอว แล้วสั่งให้นับเลข 1-5 แล้วจำเลขของตนเองไว้ เมื่อผู้นำสั่งเลขตัวไหน คนที่นับเลขนั้นๆ ต้องรีบกระโดดออกมา ในขณะที่คนข้างๆ ทั้งสองก็ตีศอกใส่เลขนั้น
วิวาห์เหาะ
วิธีเล่น เว้นช่องว่างในวงกลมที่ล้อมรอบไว้ คนที่อยู่ข้างๆ ที่ว่างจะต้องรีบจูงมือกันไปดึงคนในวงกลมมานั่งแทนที่ว่างที่เว้นไว้ ส่วนข้างๆคนที่ถูกดึงมาก็จะว่าง ให้ทั้งคู่นั้นรีบจูงมือไปหาคนมานั่งแทนในที่ว่างเช่นเดียวกัน ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้นำจะสั่งหยุด

กระรอกกลับรัง
วิธีเล่น ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ร้องเพลงอะไรก็ได้ พร้อมกับเดินเป็นวงกลมไปเรื่อยๆ โดยกำหนดให้ผู้ชายเป็นกระรอก ผู้หญิงเป็นรัง เมื่อผู้นำสั่ง เช่น “กระรอกสาม รังสอง” ก็ให้รวมตัวกันให้ได้ตามคำสั่ง ถ้าใครไม่มีกระรอก หรือรังตามที่กำหนด จะถูกทำโทษ

ลมเพลมพัด
วิธีเล่น ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม (ร้อง) ลมเพลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวๆ ลมเพลมพัดอะไร ลมเพลมพัดอะไร ฉันจะบอกให้ พัด…(คนใส่เสื้อขวา)… ให้คนที่ถูกพัดนั้นวิ่งไปสลับกับฝั่งตรงข้ามกัน
1-2-3-4 ปูลงรู

วิธีเล่น ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ยกมือข้างซ้ายกำหลวมๆ มือขวาชี้นิ้วขวาเหนือมือซ้ายของคนข้างๆ (เรียกท่านี้ว่าท่าเตรียม)
1. (ปูอยู่เหนือรู) ให้อยู่ในท่าเตรียม 2. (ปูวนรอบปากรู) ให้เอานิ้วชี้แตะแล้ววนรอบปากรู 3. (ปูเข้ารู) ให้เอานิ้วชี้เข้าไปในกำมือของคนข้างๆ 4. (รูหนีบปู) ให้รีบชักนิ้วออก ขณะเดียวกันมือซ้ายก็พยายามจับนิ้วคนข้างๆ ให้ได้ ใครถูกจับให้ทำโทษ

รักใคร
วิธีเล่น ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม คนนำพูดว่า “รู้จักที่ไหน” “อายุเท่าไร” “สวยไหม” ฯลฯ โดยจะถามแต่ละคนไปเรื่อยๆ จนถึงคำถามว่า “เขาคือใคร” โดยคนที่ถูกถามต้องตอบชื่อคนที่อยู่ในวง คนที่ถูกเอ่ยชื่อจะต้องรีบบอกชื่อคนอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ต้องรีบตอบอย่าง รวดเร็ว มิฉะนั้นจะถูกทำโทษ

งูกินหาง

วิธีเล่น ให้แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 5 คน แล้วเข้าแถว หัวแถวเป็นหัวงู หางแถวเป็นหางงู แจกผ้าให้หางงูแต่ละกลุ่ม
หัวงู มีหน้าที่ พยายามเอาผ้ามาจากหางงู หางงู มีหน้าที่ พยายามหนีไปไม่ให้หัวงูเอาผ้าไปได้ ผู้อื่น มีหน้าที่ พยายามเกาะอย่าให้แตกแถว

ซอกคอพิศวาส
วิธีเล่น ให้แบ่งผู้เล่นออกเป็นแถวตอน แถวละเท่าๆ กัน เมื่อผู้นำสั่งเริ่ม ให้หัวแถวใช้ซอกคอหนีบสิ่งของที่กำหนด ส่งไปให้ผู้เล่น คนต่อไป ซึ่งจะรับด้วยซอกคอเช่นเดียวกัน ทำเช่นนี้จนส่งสิ่งของถึงหางแถวหมด เป็นผู้ชนะ

จ๊ะเอ๋
วิธีเล่น แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย เข้าแถวหันหลังเข้าหากัน (ร้องเพลง) “สวัสดีจ๊ะ หันมาซิจ๊ะ ยิ้มหน่อยสิจ๊ะ จ๊ะ ๆ จ๊ะเอ๋” ขณะร้องให้ผู้เล่นหันหน้าเข้าหากัน(ตรงข้ามกัน) เมื่อร้อง “จ๊ะๆ จ๊ะ เอ๋” ให้ผู้เล่นเลือกหันหน้าเข้าหากันใหม่ หากผู้เล่นหันหน้าตรงกันอีกฝ่ายก็ชนะ หากไม่ตรงกันฝ่ายที่เหลือก็จะชนะ

จ่ายตลาด

วิธีเล่น วิธีที่ 1 ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม คนแรกพูดว่า “ฉันจะไปตลาด ซื้อผักตั้งโอ๋” คนต่อไปพูดทวนประโยคเดิม แต่ต้องเพิ่มเติม สิ่งที่จะซื้อเข้าไปด้วย
วิธีที่ 2 ให้นับ 1-5 เป็น เนื้อ-นม-ไข่-ไก่-กุ้ง ผู้นำพูดว่า “ฉันจะไปตลาดซื้อ….” ให้คนที่เป็นสิ่งนั้นออกมานั่งกลางวง ถ้าพูดว่า “ตะกร้าหก” ให้คนทั้งหมดกลับมานั่งที่เดิม

ใบ้คำ จากท่า
วิธีเล่น แบ่งผู้เล่นออกเป็นแถวตอนลึก กลุ่มละเท่าๆ กัน ให้ทุกคนในกลุ่มหันหน้าไปทางหางแถว ส่วนหัวแถวจะถูกกำหนด ให้ทำท่าทางตามคำที่บอก ผู้เล่นหัวแถวสะกิดให้ผู้เล่นคนต่อไปหันหน้ามาเพื่อสอนท่าให้ผู้เล่นคนที่ 2 รู้ ผู้เล่นคนที่ 2 ก็จะสะกิดเรียนผู้เล่นคนต่อไปให้หันมาทำท่าตามต้องการ ทำเช่นนี้ไปจนถึงหางแถว แล้วผู้เล่นคนสุดท้ายวิ่งออกมาหน้าแถว พร้อมทั้งพูดชื่อคำที่ต้องการจากท่าใบ้นั้น


เป่ายิ้งฉุบ
วิธีเล่น แบ่งผู้เล่นออกเป็นคู่ๆ หันหน้าชนกัน พร้อมทั้งเอามือเท้าสะเอว ร้องเพลงพร้อมกระโดดไปตามเนื้อร้อง “ทางซ้ายๆๆ ทางขวาๆๆ ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างหลังๆๆ ข้างหน้าๆๆ เจอใครขวางหน้าเราเป่ายิ้งฉุบ” เมื่อสิ้นเสียงเป่ายิ้งฉุบ ให้ผู้เล่นเป่ายิ้งฉุบกัน จนรู้แพ้รู้ชนะ ใครแพ้ให้ไปต่อหลังคนที่ชนะ แล้วแถวทั้ง 2 คนก็ไปจับคู่เป่ายิ้งฉุบ กับกลุ่มอื่นๆ อีก ทำเช่นนี้จะได้ผู้ชนะ 1 คน (1 แถวใหญ่)

ปรบมือแนะนำชื่อ
วิธีเล่น จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม หรือครึ่งวงกลม เวลาเล่นผู้นำเกมส์จะให้สัญญาณเริ่ม ผู้เล่นทุกคนจะต้องปรบมือเป็นจังหวะ 2 ครั้ง ขณะเดียวกันในจังหวะที่ 3 ให้ ผู้คนแรกชี้ตัวเอง แล้วบอกชื่อตนเอง แล้วทุกคนปรบมือเป็นจังหวะ 2 ครั้ง จังหวะที่ 3 ผู้เล่นคนต่อไป ก็บอกชื่อตนเองต่อ ทำเช่นนี้จะแนะนำตัวหมดทุกคน แล้วก็ปรบมือต้อนรับกัน และกัน
ที่มา
http://www.siamhrm.com
http://hrm.siamhrm.com

เกมส์กิจกรรมสันทนาการ…จำชื่อ
ให้คนเริ่มพูดชื่อตัวเอง คนที่สองก็พูดชื่อของคนแรกและชื่อตัวเอง คนที่สามก็พูดชื่อคนแรกและคนที่สองและชื่อตัวเอง เพิ่มจำนวนวนไปเรื่อยๆๆ เคราะห์กรรมจะตกอยู่กะคนสุดท้ายที่ต้องจำให้รอบวง
สิ่งที่ได้ เป็นการทำให้ทุกรู้จักกันมากขึ้น

แนะนำตัวพร้อมของฝาก กิจกรรมสันทนาการ

วัตถุประสงค์   1. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
2. เพื่อฝึกไหวพริบของผู้เล่น
จำนวนผู้เล่น   40 – 50 คน
อุปกรณ์   -
สถานที่   ห้องอบรม และสนาม
เวลา   20 – 30 นาที
วิธีเล่น
1.ผู้นำกิจกรรมบอกให้ทุกคนยืนขึ้นเป็นตัวยู หรือวงกลมก็ได้
2.ผู้ นำกิจกรรมชี้แจงว่า ต่อไปนี้จะให้ทุกคนแนะนำตัว โดยมีกติกาว่า เมื่อบอกชื่อตัวเองแล้ว ให้ตามด้วยของฝาก ซึ่งของฝากจะต้องเป็นของที่กินได้ จะเป็นผลไม้ ผัก ขนม ก็ได้ เช่น ผมชื่อ อรรถพร เอาขนมปังปอนด์ มาฝาก
3.ของฝากที่ตามหลังชื่อจะต้องให้สอดคล้องกับชื่อด้วย
4.ถ้าคนใดบอกชื่อตามด้วยของฝากไม่สอดคล้องกัน หรือบอกซ้ำกับคนอื่นจะถูกลงโทษ
5.ผู้นำกิจกรรมบอกให้ทุกคนแนะนำทีละคนจนครบทุกคน

เกมส์ฉลากตัวเอง กิจกรรมสันทนาการ

วัตถุประสงค์: สนุกสนานและรู้จักกัน
อุปกรณ์: กระดาษใบน้อยๆ
เวลา: 15-20นาที
อายุ: -
จำนวนผู้เล่น: มากกว่า10คนไม่เกิน30คน
การเตรียมการ: -
วิธีเล่น:
ให้ ผู้เล่นแต่ละคนเขียนอะไรก็ได้ที่บ่งบอกถึงลักษณะของตัวเอง เช่น ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไร ทำงานที่ไหน ชื่อเล่นชื่ออะไร ไว้ผมทรงอะไร ผมสั้นผมยาว ลักษณะโดดเด่นบนใบหน้า เป็นต้น เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ผู้นำจะทำการรวบกระดาษใบน้อยจากผู้เล่นใส่กล่องไว้ จากนั้นให้ผู้เล่นเดินมาหยิบไปคนละใบ ผู้เล่นเปิดอ่านข้อความในกระดาษ จากนั้นผู้นำจะบอกให้ผู้เล่นตามหาบุคคลในกระดาษใบน้อยนั้น หากผู้เล่นตามหาผิดคน ให้คนที่ถูกทายผิด ช่วยตามหาบุคคลที่อยู่ในกระดาษเช่น  นาย ก.ทายว่าคนในกระดาษคือนาย ข. แต่กลับไม่ใช่นาย ข. นาย ข.ต้องช่วยนาย ก. หาบุคคลในการะดาษของนาย ก. เมื่อหาเจอแล้ว นาย ก.ต้องช่วยนาย ข. หาด้วย
ข้อแนะนำ: ควรให้ผู้เล่นแนะนำตัวเองเป็นวงใหญ่ก่อน

เกมส์เชื้อโรค กิจกรรมสันทนาการ

จุดประสงค์    เพื่อความสนุก สร้างจินตนาการ
อุปกรณ์   ขวดเปล่า หรือสิ่งสมมุติอื่น
เวลา   10-20 นาที
อายุ   ไม่จำกัด
จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัด
การเตรียมการ      ไม่มี
วิธีเล่น
ผู้ เล่นนั่งเป็นวงกลม ตรงกลางวงมีขวดเปล่าพร้อมฝาปิดวางอยู่ ผู้ดำเนินเกมเข้าไปตรงกลาง อธิบายว่า ขวดนี้มีเชื้อโรคชนิดใหม่ที่ร้ายแรงอยู่ ใครก็ตามที่เปิดขวดนี้จะได้รับเชื้อโรคนั้นและมีอาการแตกต่างกันไป หากผู้ติดเชื้อไปแตะใคร คนนั้นก็จะได้รับเชื้อไปด้วย
ผู้ดำเนินเกมเปิด ขวด ***งอาการของโรค (เช่นคันทั้งตัว หัวเราะไม่หยุด มือสั่น) ค่อยๆคลานกลับมาแตะผู้เล่นคนอื่น ผู้เล่นที่ถูกแตะต้อง***งอาการเดียวกันกับคนที่แตะแล้วคลานไปแตะขวดตรงกลาง แล้วคลานกลับมาด้วยอาการใหม่ๆแตะผู้เล่นคนอื่นต่อไป
ข้อแนะนำ ผู้ดำเนินเกมควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นลักษณะอาการของโรคที่แปลกๆและขำๆ


เกมส์หัวใจวาย กิจกรรมสันทนาการ
จุดประสงค์    เพื่อความสนุก แก้ง่วง
อุปกรณ์   ไม่มี
เวลา   10 นาที
อายุ   ไม่จำกัด จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัด การเตรียมการ   ไม่มี

วิธีเล่น
ผู้ เล่นนั่งเป็นวงกลม ก้มหน้า เมื่อผู้ดำเนินเกมให้สัญญาณ ให้เงยหน้า สบตาใครก็ได้ หากคนนั้นสบตาเราอยู่เช่นกัน ให้ร้องว้ายแล้วล้มลง ถือว่าออกจากเกม ที่เหลือเล่นต่อไป
ข้อแนะนำ เวลาที่สบตาแล้ว ผู้เล่นควรออกอาการตกใจให้เหมือนจริงถึงจะสนุก
เกมส์ผึ้งแตกรัง กิจกรรมสันทนาการ

เล่นเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามคำสั่งของผู้นำกิจกรรม เพื่อให้รู้จักกันอย่างทั่วถึง
วัตถุประสงค์   เพื่อให้รู้จักกันเร็วขึ้น
จำนวนผู้เล่น   30 – 50 คน
อุปกรณ์   -
สถานที่   ห้องอบรม
เวลา   20 – 30 นาที
วิธีเล่น
1.  ผู้นำให้ผู้เล่นจับกลุ่มกัน 3
2.กลุ่ม 3 คน จะต้องเป็นรัง 2 คน เป็นผึ้ง 1 คน
3.เมื่อผู้เล่นจับกลุ่มตามที่ผู้นำกำหนดให้แล้ว ผู้เล่นที่เป็นรังให้จับมือกันไว้ทั้งสองข้าง
4.ผู้เล่นที่เป็นผึ้งจะอยู่ระหว่างผู้เล่นที่เป็นรังทั้งสองคน คืออยู่ตรงกลางอ้อมแขนที่อบอุ่น
5.คำสั่งที่ผู้นำกิจกรรมบอกผู้เล่น มีดังนี้
•เปลี่ยนรัง
•ย้ายรัง
•รังแตก
เปลี่ยนรัง  หมายถึง  ผู้ที่เป็นผึ้งเปลี่ยนไปอยู่รังอื่น ผู้ที่เป็นรังให้อยู่กับที่
ย้ายรัง  หมายถึง  ผู้ที่เป็นรังเปลี่ยนไป ผู้ที่เป็นผึ้งให้อยู่กับที่
รังแตก  หมายถึง  สร้างรังกันใหม่ ใครจะเป็นผึ้งหรือรังก็ได้ แต่ต้องให้ได้ครบตามจำนวน

เกมส์ยิงเรือ กิจกรรมสันทนาการ

วัตถุประสงค์   เพื่อให้รู้จักการวางแผน และการแก้ไขปัญหา
จำนวนสมาชิก  30 – 40  คน
อุปกรณ์   -
สถานที่     ห้องอบรม
เวลา        20 – 30 นาที


วิธีเล่น
1. ให้จับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน และไม่ควรเกิน 12 กลุ่ม
2. ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อเรือของกลุ่ม ห้ามเกิน 3 พยางค์
3. ให้แต่ละกลุ่มจำชื่อเรือของกลุ่มต่าง ๆ ให้ได้ทั้งหมด
4. ผู้นำกิจกรรมกำหนดให้กลุ่มหนึ่งเริ่มเล่น
5.คนที่หนึ่งของกลุ่มพูด ปิ๊ก คนที่ 2 พูด ปั๊ก คนสุดท้ายพูด โป้ง พร้อมชี้มือไปยังเรือลำใดลำหนึ่ง แล้วเอ่ยชื่อเรือลำนั้นให้ถูกต้อง
6.เรือลำที่ถูกยิงให้เริ่มเล่นเช่นเดียวกันทันที
7.เรือ ลำใดที่เล่นติดขัด ออกคำสั่งไม่เป็นไปตามลำดับ เรียกชื่อเรือที่ต้องการยิงผิดหรือยิงผิดลำ ยิงย้อนกลับไปยังเรือที่เพิ่งยิงมา ถือว่าผิดกติกาให้เรือลำนั้นยุติการเล่น
8.ผู้ นำควรสังเกตการเล่นให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ถ้ากลุ่มใดติดขัดก็ให้กลุ่มใดก็ได้เริ่มเกมใหม่ อย่าให้การเล่นต้องสะดุด เมื่อเหลือเรือ 3 ลำ คือปัญหาที่จะต้องตัดสิน เพราะถ้าให้เล่นต่อไปก็จะยิงเรือวนกันอยู่แค่ 3 ลำ เท่านั้น

เพื่อความสนุกทีมที่ถุกตัดสินแพ้ควรมีบทลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นเกมส์หรือให้ทำอะไรก็ได้ที่คิดว่าเกิดความสนุกสนาน
เกมส์ บก – น้ำ – อากาศ กิจกรรมสันทนาการ

วัตถุประสงค์: สนุกสนาน
อุปกรณ์: -
เวลา: 15-20นาที
อายุ: -
จำนวนผู้เล่น: มากกว่า10คนขึ้นไป
การเตรียมการ:
วิธีเล่น:
ให้ ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลมแล้วร้องว่า บก น้ำ อากาศ  ถ้าคนนำชี้ใครแล้วบอกว่า “บก” ให้พูดสัตว์บกมาหนึ่งชนิด, “น้ำ” ให้พูดสัตว์น้ำมาหนึ่งชนิด  “อากาศ” ให้พูดสัตว์ปีกมาหนึ่งชนิด  ใครช้าหรือผิด  ให้ขึ้นมาเป็นคนนำเกมส์ต่อไป
พลิกแพลง  อาจบอกว่า “บก” ให้พูดสัตว์น้ำและปีก อย่างละหนึ่งชนิดแทนก็ได้

ดื่มน้ำสาบาน กิจกรรมสันทนาการ

วัตถุประสงค์   1. ฝึกความอดทนเพื่อความสำเร็จของทีมงาน
2. ฝึกฝนการควบคุมอารมณ์
3. เสริมสร้างบรรยากาศสนุกสนานร่วมกัน
จำนวนผู้เล่น   30 – 60 คน
อุปกรณ์   1. แก้วน้ำ
2. น้ำอัดลมหรือน้ำหวาน
3. น้ำยาขม หรือเค็ม สีเดียวกับน้ำอัดลมหรือน้ำหวาน
สถานที่   จัดเก้าอี้รูปตัวยูในห้องอบรม หรือสนามก็ได้
เวลา      15 นาที
วิธีเล่น
1. แบ่งสมาชิกออกเป็นทีม ทีมละ 10 คน
2. จัดเตรียมน้ำอัดลม หรือน้ำหวาน 9 แก้ว 1 แก้ว เป็นน้ำรสขม หรือเค็ม ซ่อนอยู่ในกลุ่มแก้วน้ำหวาน
3.วิทยากร ชี้แจงว่า ต่อไปนี้จะให้แต่ละทีมออกมาดื่มน้ำสาบาน ซึ่งเตรียมไว้ให้ 10 แก้ว ในบรรดา 10 แก้ว นั้นมี 1 แก้ว เป็นน้ำที่มีรสขมหรือเค็ม ถือเป็นยาพิษ
ในขณะที่ทีมใดทีมหนึ่งออกมาดื่มน้ำสาบาน วิทยากรจะให้ทีมอื่นส่งตัวแทนออกมาสังเกตว่า ใครในทีมดื่มยาพิษ
เพราะ ฉะนั้นคนที่ดื่มยาพิษจะต้อง***งสีหน้าปกติไม่ให้ทีมอื่นจับได้ ส่วนคนที่ดื่มน้ำหวานห้ามลูกเล่น***งอาการเหมือนดื่มยาพิษ มิฉะนั้นจะถูกปรับแพ้
4.ให้แต่ละทีมออกมาดื่มตามกระบวนการข้อ 3 ตัวแทนทีมทายว่า คนใดดื่มยาพิษ ถ้าทายผิดถือว่าทีมนั้นสอบผ่าน

เกมส์ปั้นหุ่น กิจกรรมสันทนาการ

วัตถุประสงค์   เป็นการสะท้อนภาพความคิด เรื่องความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์โดยเฉพาะในการปั้นหุ่น
จำนวนผู้เล่น   กลุ่มละ 5 – 6 คน
อุปกรณ์   คนที่ถูกทำโทษ ทำกิจกรรมช้า ถูกเพื่อนมาทำเป็นหุ่นปั้นรูป
สถานที่   ห้องอบรม
เวลา   10 นาที
วิธีเล่น
แบ่ง กลุ่มคนผู้เล่นเกมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน (โดยการนับ 1 – 6) แล้วแยกเป็นวงกลมวงย่อยของแต่ละกลุ่ม และให้คนที่อยู่วงในที่จะต้องเป็นหุ่น จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเพื่อนที่ปั้นหุ่น มีการประกวดรางวัล และมีเกณฑ์การตัดสิน กลุ่มที่สามารถปั้นหุ่นได้เก๋ที่สุด เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ให้หุ่นทุกตัวทำท่าเดินแบบหุ่น ก่อนกลับเข้าสู่ที่เดิม

เกมส์กิจกรรมสันทนาการระเบิด

วัตถุประสงค์:   ทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี
อุปกรณ์:   ขวดน้ำ/เชือก จำนวนครึ่งหนึ่งของผู้เล่น
เวลา:   30-45 นาที
จำนวนผู้เล่น:   20-30คน
เตรียมการ:   ไม่มี
วิธีเล่น:
อธิบาย กติกาโดยวางขวดน้ำแล้วกำหนดให้ ย้ายขวดน้ำไปอีกที่หนึ่ง ประมาณ10-20 เมตร โดยห้ามทุกส่วนของร่างกายโดยขวด โดยมีเชือกให้ ถ้าผู้เล่น30คน จะต้องมีเชือก15 เส้น ยาวประมาณ 8-10 เมตร แล้วมัดติดกับเอวของตัวเองและเพื่อน 1 เส้น มัด 2 คน หาจุดยืนกันเองเริ่มเล่น เชือกจะต้องตึงทุกเส้น ต้องพยายามยกขวดไปอีกที่หนึ่งให้ได้

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กิจกรรมนันทนาการ

           นันทนาการ (อังกฤษ: Recreation) คือ กิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ  นันทนาการ การเล่น และความสนุกสนาน ไม่สงวนไว้แต่มนุษย์ แต่พบได้ในสัตว์เกือบทุกชนิด การเล่นช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการเคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิตวัยเยาว์
สำหรับมนุษย์ กิจกรรมนันทนาการมักเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ และวันหยุด ประกอบด้วย ดนตรี การเต้นรำ กีฬา งานอดิเรก เกม และการท่องเที่ยว การดูโทรทัศน์ และฟังเพลง เป็นรูปแบบสามัญของนันทนาการ
ความเป็นเอกลักษณ์ของนันทนาการคือ
  1. ไม่เป็นงานอาชีพ
  2. ไม่เป็นอบายมุข
  3. ไม่มีผลตอบแทน
  4. ไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการ
นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ ที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นมากขึ้น อาทิ

กิจกรรมยามว่าง